Statuten en huishoudelijk regelement
zijn op te vragen bij ons secretariaat: info@nbvwestfriesland.nl