Lid worden?

Als imker of aankomend imker kan je veel plezier beleven aan het lidmaatschap van de NBV en onze lokale vereniging NBV West-Friesland. De vereniging verzorgd verenigingsavonden en open dagen. Bij het lidmaatschap ontvang je 4 keer per jaar het blad Bijenhouden, een nieuwsbrief in je mail, doorlopend imkerpraktijktips en uitnodigingen voor studiedagen. 

Door contacten op te doen binnen de vereniging kun je praktische tips en adviezen van ervaren imkers krijgen. We hebben imkers die met Buckfast, Carnica en/of zwarte bijen imkeren. Met vragen hier over is er altijd wel een imker die je verder kan helpen voor bijvoorbeeld een starters volkje, hulp of gebruikt materiaal.

Bij het volgen van een NBV cursus krijg je een jaar lang gratis lidmaatschap van de NBV en ontvang je het magazine en een diploma. Wil je alleen lid worden, dat kan ook. Vul het formulier in via de onderstaande link, selecteer bij  “Van welke afdeling wil je lid worden” West-Friesland en na het afronden van je aanmelding op de NBV site nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

 https://www.bijenhouders.nl/mijn-nbv/#lid

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Bijenteelt Vereniging West-Friesland, gevestigd te Hoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40625469. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De persoonsgegevens die de vereniging verwerkt zijn:
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• Geboortedatum;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens, alleen met uw toestemming, voor de volgende doelen:
• Als u lid wordt van onze verenging;
• Het verspreiden van nieuwsbrief, uitnodigingen en meldingen;
• Eventueel contact met u op te nemen indien dit nodig is omtrent de bijen en onze dienstverlening;
• Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement.

U heeft recht om uw persoonsgegevens:
• in te zien;
• te corrigeren;
• te beperken.

De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Na het beëindigen van uw lidmaatschap zal uw naam eventueel bewaard worden voor historische doeleinden tenzij u dit niet op prijs stelt, dan wordt alles verwijdert.
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten en dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij kunnen foto’s van leden die aanwezig waren op een activiteit van onze vereniging publiceren op onze website, tenzij u aan ons duidelijk kenbaar maakt dat u hier tegen bezwaar heeft.
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.
Neem contact op met de secretaris van de vereniging als u vragen heeft omtrent de privacyverklaring.