Vanuit het zuiden komt de Aziatische hoornaar, een invasieve exoot, steeds vaker voor in Nederland. De Aziatische hoornaar roeit niet alleen bijenvolken uit, ook solitaire bijen en andere bestuivers hebben hier flink onder te lijden. De biodiversiteit die in Nederland toch al onder druk staat wordt er niet beter door. Fruittelers ondervinden grote economische schade door deze wesp. Deze hoornaars zijn agressief en de steken zijn niet ongevaarlijk.

Van het Vlaams Bijen Instituut weten we dat het bestrijden van deze hoornaars veel makkelijker wordt als veel mensen weten hoe deze insecten en de nesten eruit zien. Hoe eerder de hoornaars herkend worden, hoe meer nesten vernietigd kunnen worden en hoe minder nesten er het volgende jaar komen. Imkers en vrijwilligers met liefde voor de natuur kunnen een grote bijdrage leveren in de strijd tegen de Aziatische Hoornaar. De bestrijding begint namelijk met het herkennen van het beestje en het opsporen van de nesten. Het vernietigen van de nesten zelf wordt door professionals gedaan.

De Aziatische hoornaar is een grote donkere wesp, niet te verwarren met de Europese hoornaar. Het achterlijf is bijna geheel zwart met een kleine geeloranje vlek aan het uiteinde en gele uiteinden aan de poten. Het gaat om een zogenoemde invasieve exoot. Dat zijn diersoorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en een bedreiging kunnen vormen voor inheemse soorten en dus voor de biodiversiteit.

“De Aziatische hoornaar is in 2004 met aardewerk uit China naar Europa gekomen”, vertelt Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform Stop invasie exoten. “De Fransen hebben toen niet snel genoeg ingegrepen waardoor hij zich al snel kon verspreiden naar België. In 2017 is de Aziatische hoornaar voor het eerst gezien in Zeeland, maar inmiddels is hij alleen in Friesland en Groningen nog niet waargenomen.”